THUẬN NHIÊN AN

Yêu cầu kỹ thuật
Ngày đăng: 31/05/2022 08:38 AM

  CÔNG SUẤT THIẾT KẾ CỦA NHÀ MÁY:

  - Cống: nhà máy sản xuất sản phẩm cống thoát nước bê tông cốt thép với công nghệ ly tâm với đường kính từ D300 ~ D1500.

  - Công suất nhà máy: 150.000m/năm.

  - Bê tông thương phẩm: mác từ M100-M500 với công suất 90 m3/h.

  - Cọc vuông bê tông cốt thép thường và dự ứng lực: 200 x 200 – 400 x 400m.

  - Các cấu kiện bê tông khác: gối cống, mương thoát nước, mương kỹ thuật …

  - Keo dán gạch và keo chà ron gạch: công suất 5.000 tấn/năm.

  Nhà máy TNA xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và sản phẩm cống thoát nước BTCT phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9113:2012.

   

   

   

  Zalo
  Hotline
  Mesenger